page-top

Veselé vianoce

ATRIO VIANOCE

Koncerty, varené víno, punče, káva, špeciality z grilu a tradičná kuchyňa.

Každý rok VIANOČNÉ NÁDVORIE ATRIO!

Ďakujeme Vám za podporu v roku 2019 a tešíme sa na Vianočné nádvorie v roku 2020.

page-top

Merry Christmas

ARTIO
CHRISTMAS

Concerts, mulled wine, punch, coffee, chocolate, grilled specialties and traditional cuisine.

Every year NÁDVORIE ATRIO!

Thank you read All who supported us in 2019 and we are looking forward to Christmas 2020.

page-bottom